Заключение на годовой отчет за 2015 г гп Кандалакша