Заключение на годовой отчет за 2017 г с.п. Алакуртти